Alle mine kyllinger

Skriv ut
Fra 6 deltakere, helst mange.

Finn en avlang flate omtrent så stor som en gymsal, som dere kan løpe på. Lag en strek på hver kortside av banen. Bak den ene streken står et barn som skal være hønemor, bak de andre langt borte, står alle de som skal være kyllinger. Lag også en strek langs den ene langsiden. Den som skal være reven skal stå bak denne. Nå roper hønemor: «Alle mine kyllinger, kom hjem!» Kyllingene svarer i kor «Vi tør ikke, for reven er ute!» Hønemor roper: «Kom allikevel!» Dermed må kyllingene løpe tvers over banen til hønemor, mens reven løper fram og tar på flest mulig. De som er tatt på, blir med til revehiet, og er nå rever som skal fange. Hønemor går nå til den andre enden av banen, og prøver å rope kyllingene over til seg. Slik holder dere på til alle kyllingene er fabget. Den siste for lov til å være den første som velger hva den vil være neste gang: rev, høne eller kylling.

Lukk meny