Aktivitesbanken

Her finner du 281 aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv dag i barnehage, SFO og skole. Finn aktivitet her!
Ide- og ressursbanken har gode råd og veiledning for skoler som skal i gang med fysisk aktivitet utenom kroppsøvingstimene, og inneholder en aktivitetsbank til nytte både for daglig fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget.

http://www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/