Ressursbank

Siste aktiviteter

Kinestetisk sans

Øvelse 1. En person modellerer en annen person. Den som blir modellert skal lukke øynene mens modellering pågår og etterpå…

Visuell sans

Øvelse 1. To og to står med ansiktet mot hverandre, med ca. en halv meter avstand. Alle parene står på…

Auditiv sans

Øvelse 1. Gå sammen to og to, bevegelse tett sammen. Når et slag på tromma høres skal de som er…

Kuler og staup

Godt tilrettelagte anlegg krever mindre organisering, fordi barna aktiviserer seg selv. Selv i små bakker, i en fjellside, en skråning…

Dodgeball

Sted: Et oppmerket området inne eller ute Antall: 8- ca 30 Utstyr: 6-10 myke baller En variant av kanonball. Bruk…

Om oss

Kent Kirkhaug

Har fordypning i kroppsøving og IKT. Tåler ikke å tape og gjør hva som helst for å vinne.

Kine Caspersen

Allmennlærer med videreutdanning i matematikk og IKT. Vil ha nysgjerrige og skapende elever som er engasjerte. Vet ikke om hun tåler å tape, for hun vinner alltid.

Kontakt oss

Lukk meny